Hinna Fotball på Facebook

Aktiviteter

april 2021
ma ti on to fr
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Hovedsamarbeidspartnere 

 


 

 

  

 

Viktige støttespillere

 

 

Om Hinna fotball

Skrevet av Nilsi Aarrestad den 26.01.2011

O m   H i n n a   F o t b a l l


Vår visjon er: 

Hinna Fotball skal være et viktig samlingspunkt i bydelen, preget av stabilitet og kontinuitet. En skal ha et miljø som bygger på trygghet og trivsel der spillere, trenere, ledere, foreldre og andre kan utvikle vennskap, selvtillit, respekt og toleranse.

Hinna Fotball skal ha et sportslig tilbud til de som ønsker å ta del i organisert fotball. Det sportslige tilbudet skal være av en slik karakter at alle spillere opplever utfordring og mestring i læringen.
 

 

 

De sportslige resultatene bør gradvis legges mer vekt på fra de alderstrinn der en spiller om kretsmesterskap og NM.
Det bør skje mellom annet ved at Hinna Fotball legger til rette for kompetanseutvikling av trenere og ledere.


Organisering

Hinna Idrettslag er organisert som et allianseidrettslag hvor hver avdeling er økonomisk ansvarlig for egen virksomhet.
- Klubbhuset (Hinnahuset) eies av Hinna I.L.
- Hinna Fotball har eget Styre og Generalforsamling.
- Hinna Fotball er en egen juridisk enhet, og har selvstendig økonomi.

Våre medlemmer:
836 spillere/ledere fordelt på 61 lag. (per 1.3.2017)
161 i seniorseksjonen
201 mellom 13 - 16 år
346 under 12 år
139 tillitsvalgte/ledere på forskjellige nivåer

Medlemsutvikling:
1998: 590
2000: 718
2002: 815
2007: 868
2009: 892Anlegg:
- To store kunstgressbane med flomlys 
- En liten grusbane med flomlys
  (flomlys bekostet og satt opp på dugnad av Hinna Fotball)
- En liten krøllgrasbane med flomlys (finansiert av Stavanger Kommune i samarbeid med Viking og Hinna Fotball).


Andre opplysninger
Klubben ble stiftet i 1917.
Klubben er lokalisert i Hinna IL's klubbhus ved Hinna Stadion.
Daglig Leder i full stilling fra 1. februar 2000.
I tillegg en full stilling i Administrasjonen med hovedvekt på FFO og Storbyprosjektet i samarbeid med Idrettsrådet i Stavanger.


Sportslige forhold
Hinna Fotball satser på bredde i tilbudet til våre barn og unge, vi er en av byens største fotballklubber og har en spesielt høy andel jenter
Senior damer rykket opp i 2009 og spiller 2.div neste sesong.
Senior herrer er i 4. divisjon

Turneringer / arrangementer i klubbens regi:

Hinna Miniputturnering - OBOS Cup: De siste årene har turneringen vokst til å være den største barnefotballturneringen på nord-jæren med 400 lag og over 3000 deltakere.

Hinna Fotballs sosiale engasjement i bydelen:
Hinna Fotball er det viktigste sosiale samlingspunkt i bydelen.
I samarbeid med Stavanger Kommune har vi fått en halv stilling som barne- og ungdomsarbeider tillagt stillingen til Daglig Leder. Vi samarbeider med Idrettsrådet om Idrett og Utfordring der formålet er å få innaktive barn og ungdom i bydelen inn i organisert idrett.
Hinna Fotball står for driften av Storbyprosjektet som er et samarbeid mellom Stat, Kommune/Idrettsråd og Hinna Fotball


Tilbake   Utskriftvennlig versjon   Abbonnér på nyheter