Hinna Fotball på Facebook

Aktiviteter

april 2021
ma ti on to fr
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Hovedsamarbeidspartnere 

 


 

 

  

 

Viktige støttespillere

 

 

Fair Play

Skrevet av Lars Isachsen den 23.03.2011

 

 

Klikk inn på klubbens egne FairPlay-sider

 

Fair Play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort.

Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen!

Alle tilknyttet fotballmiljøene har et ansvar for å følge de normer, regler og retningslinjer som skaper verdier og holdninger vi kan være stolte av. Norges Fotballforbund er opptatt av at alle spillere, trenere, dommere, ledere, foreldre/foresatte og andre engasjerer seg og bidrar til at vi har et fotballmiljø preget av trivsel og trygghet.
Sentrale stikkord er:

- Vise respekt og toleranse for hverandre
- Alle er like verdifulle
- Ta avstand fra rasisme og andre former for mobbing
- Respektere dommerens avgjørelser
- Skape et fellesskap som inkluderer alle
- Lagspill krever god samarbeidsevne

I Norge er Aktiv Kapital en viktig støttespiller for Norges Fotballforbund i arbeidet med Fair Play.

Til deg som spiller

Som spiller har du et ansvar for at du oppfører deg i den rette Fair Play-ånd. Det er kanskje enkelt å si, men hva betyr det?

- Ta godt vare på dine medspillere og inkluder nye lagkamerater
- Unngå stygt spill og filming
- Skap trygghet og god lagånd på banen

Fair Play-ånden skal vokse fram ved:

- Å trene og spille kamper med godt humør
- Å behandle motstanderne med respekt
- Å hjelpe skadet spiller uansett lag
- Å takke motstanderen etter kampen
- Å ikke kjefte på andre

Til foresatte, foreldre og besteforeldre

Foresatte, foreldre og besteforeldre er en meget viktig ressurs for norsk
fotball. Det er fint om også dere bidrar til trivsel og fair play i fotballmiljøene!

Ta ansvaret og tenk over følgende:

- Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge
- Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i fotballmiljøet
- Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt
- Respekter trenerens bruk av spillere - ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
- Dommeren prøver også å gjøre sitt beste - ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
- Resultatet må ikke bli for viktig - den enkelte spillers mestring har også stor betydning
- Gi oppmuntring til alle spillerne - ikke bare dine kjente
- Stimuler til deltakelse - uten noen form for press
- Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner

Til trenere og ledere

Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play-ånd.

Du skal sørge for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt. Du kan invitere spillere og dommere til temamøter, der situasjoner tas opp til vurdering og bevisstgjøring.

Det er ditt ansvar at spillerne forstår:

- Betydningen av dommerens situasjon og funksjon
- At dommerne må ta hurtige valg - og dermed umulig kan være feilfrie
- Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser
- At det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg straff for kjeftbruk
- Betydningen av å følge regelverket - det tjener alle parter, og dermed også spillet

Noe å tenke på

Ta ansvar for Fair Play du også!

Tenk over følgende:

- Hva vil det si at et miljø er inkluderende?
- Hva betyr likeverd i et fotballmiljø?
- Når trives du best i fotballmiljøet?
- Hva kan du gjøre for at andre skal trives bedre i fotballmiljøet?
- Hvordan kan fotballmiljøet være til hjelp for noen som har det vanskelig?

- Er regler til for å brytes?
- Er en dommer et nødvendig onde?
- Har du sett en god fotballkamp med en dårlig dommer?
- Er det mulig for en dommer å bli feilfri?
- Dømmer en dommer feil med vilje?

- Hvor langt er du villig til å gå for å stoppe en motspiller på banen?
- Gjør kjefting og røff oppførsel deg til en bedre fotballspiller?
- Blir fotballspillere dårligere på banen ved å følge spillereglene?
- Hvor viktig er det å vise respekt for dommerens avgjørelser?
- Bør spillereglene være en del av fotballtreningen?


Tilbake   Utskriftvennlig versjon   Abbonnér på nyheter