Hinna Fotball på Facebook

Aktiviteter

april 2021
ma ti on to fr
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Hovedsamarbeidspartnere 

 


 

 

  

 

Viktige støttespillere

 

 

Hva er kvalitetsklubb?

Skrevet av Nilsi Aarrestad den 22.01.2015

NFF Kvalitetsklubb

NFFs handlingsplan for 2012-2015, fokuserer på god kvalitet på all aktivitet. Kvalitetsklubbprosjektet er et system som vil være retningsgivende for det meste av utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene våre. Vi introduserer kriterier på tre nivåer som anerkjenner god kvalitet i klubben. Dette bygger videre på «klubben som sjef»-filosofien, men representerer en enda større helhet og en klar struktur.

For å se mer detaljer om hva som favner de forskjellige nivå kan du trykke her for informasjon. Hinna Fotball jobber nå med NIVÅ 1.

Fotball for alle! Å tilby fotballaktivitet for flere hundre tusen barn og unge medfører et stort samfunnsansvar. Dette ønsker vi å ta på alvor og utvikle. Vi gir like muligheter for jenter og gutter og fotballen er også en unik integreringsarena hvor alle er like mye verdt.
Klubbens identitet (DNA), er avgjørende for at den skal være en rollemodell i lokalsamfunnet. God aktivitet i trygge rammer, tilpasset alle behov, er en krevende jobb. Viktige roller må være på plass og kompetanse i hver rolle er avgjørende for at identiteten til klubben blir troverdig og helhetlig.

Veien er målet I kvalitetsklubb er det prosessen i seg selv som er viktig. Utviklingen bør skje nær aktiviteten, med et sterkt eierforhold til arbeidet som gjøres. Slik bygges kontinuitet og kultur.

Kriteriesettene skal være oppnåelige for alle klubber, og det er lagt opp til progresjon. Alle kriteriene får et naturlig tillegg på neste nivå som klubbene må levere for å bli løftet videre i programmet.

Dette vil øke kontinuitet hos klubblederne, legge til rette for frivilligheten og sikre trygge omgivelser i barn og unges aktivitet. Hovedkriteriene har sitt utspring i Handlingsplanen og er konsentrert rundt krav til kompetanse, organisasjon, aktivitet og verdier.  Det utvikles i tillegg holdningsskapende kampanjer for både foreldre, trenere og spillere.
Dette er et målbart verktøy som vil gi vår klubbaktivitet et merkbart kvalitetsløft. Kvalitetsklubb er også et produkt av en større erfaringsutveksling med andre store fotballnasjoner.
NFF vil tilby verktøy og veiledning gjennom et IKT-system som gjør alt arbeidet oversiktlig for klubb og krets. Det er en klar målsetting å utvikle et prosjekt som er banebrytende for norsk fotball, som er presist og målbart i forhold til Handlingsplanen og som vil bidra til et sterkere bånd mellom god og bredt forankret barne- og ungdomsaktivitet og utvikling av enkeltspillere mot et toppnivå.
Klubbene søker til sine kretser om å bli tatt opp som kvalitetsklubb. Kriteriene kan virke krevende i starten men de er overkommelig for alle som vil utvikle seg.
Deretter må det startes en prosess i klubben som kretsene veileder frem til et opptak. Klubben jobber med de relevante kriteriene frem til en slik godkjennelse. Om ikke alle kriteriene er oppfylt, vil det legges en ny plan med veiledning og oppfølging frem til ferdigstillelse.
Det dokumenteres hvert år at kriteriene fortsatt er oppfylt gjennom enklere verktøy enn selve søknadsprosessen.
Konseptet ivaretar utfordringen med å knytte breddeklubbenes kvalitet og toppklubbenes anerkjennelse av flere lokale klubber som mulige og tilfredsstillende utviklingsarenaer over tid. (På sikt ønsker NFF at klubber på nivå 3 skal fungere som sertifiserte kompetansesentra for utvikling av andre klubber og sentra for trenerkurs og lederkurs.)

 


Tilbake   Utskriftvennlig versjon   Abbonnér på nyheter