Hinna Fotball på Facebook

Aktiviteter

mai 2020
ma ti on to fr
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 14 15 16 17
18 19 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Hinnahuset 3/6 kl.20-22

03.06.20

Hinnahuset 1700 - 2000

03.06.20

Hinnahuset 9/6 kl. 18

09.06.20

Hinnahuset 5/8 kl.20-22

05.08.20

Hinnahuset 2/9 kl.20-22

02.09.20


Hovedsamarbeidspartnere 

 


  

 

Viktige støttespillere

 

 

Protokoll fra årsmøte 23.februar

Protokoll fra årsmøte 23.februar

Årsmøte ble avholdt 23.februar i Hinnahuset. Protokoll vedlagt

Skrevet av Hans Arne Haga den 10.03.2017

Protokoll årsmøte – Hinna Fotball 21.02.2017

 

1. Godkjenne de stemmeberettigete. Vedtatt

 

2. Innkallelsen, saksliste og forretningsorden vedtatt.

 

3. Valg av dirigent: Torbjørn Hinna

Valg av referent: Hans Arne Haga

Valg av to til å underskrive protokoll: Tom Arve Raunehaug og Jone Asserson

 

4.            Årsberetningene gjennomgås seksjonsvis. Årsberetninger godkjent.

Kommentarer:

Til Sportslig utvalgs beretning: I offisielle dokumenter bør personer nevnes med fullt navn.

Til styrets beretning: Kommentar fra kontrollkomite om at spørsmål vedr. klubbhus fra kontrollkomite ble besvart i styrets beretning.

Til seniorseksjon: Spørsmål om årsak til avslutning av Hinna\Viking. Forklart med forhold internt i Viking, Hinna Fotball ønsket å fortsette samarbeidet. 

                Geir Olav Helgøy og Mustapha Behi gratuleres med 100 kamper for Hinna Fotball

                Hanne Kogstad gratuleres med 200 kamper for Hinna Fotball.

Til årsmelding ungdom: Dame Jr årsrapport er ikke kommet med. Må innlemmes i endelig årsmelding

 

5.            Behandling av regnskap

               Regnskap og revisjonsberetning gjennomgått av Torstein Ådnøy. Årsregnskap godkjent uten kommentarer.

 

6.            Ingen saker kommet inn

 

7.            Økning i medlemskontingent på 100,- vedtatt. Ny medlemskontingent er 1400,-.

 

8.            Kristian Falnes orienterer på vegne av anleggskomiteen om nytt garderobe og klubbhus. Se årsmelding fra anleggskomite for detaljer. Det planlegges ett ekstraordinært årsmøte når vi har mer konkret om hva nytt klubbhus innebærer                    fysisk og finansielt får å si for klubben.

                Spørsmål om idrettsrådets betydning i saken: Anleggskomiteen er ikke bekjent med at idrettsrådet har vært involvert i prosessen.

                Spørsmål om tippemidler: Stavanger Kommune er byggherre og søker om tippemidler på vegne av hele prosjektet (garderobebygg og klubbhusdel)

 

9.            Vedta idrettslagets budsjett: Budsjett presentert av økonomileder Torstein Ådnøy.

                Hinna Fotball skylder lagene 242K. Disse pengene er oppsparte midler i form av dugnad og er ført på lagkontoer.

                Økt satsning på betalte trenere, totalt 953K

                Miniputturneringen budsjetteres under administrasjon. Diskusjon i salen angående hvordan turneringen budsjetteres.  Styret argumenterer med at det er en større del av klubb utover barneseksjon som bidrar til gjennomføring av                           turneringen og at det er ett ønske at det er ett arrangement hvor hele klubben bidrar.

                Skryt til turneringskomiteen for utviklingen av turneringen.

                Budsjettforslaget er på pluss 252. Enstemmig vedtatt

10.          Punkt 10 utgår ettersom punktet ble gjennomgått i 2016 og intet nytt er kommet. Enstemmig vedtatt

11.          Revisjon Vest reengasjeres som revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

12.          Valgkomiteen har ingen innstillinger til nye styremedlemmer.

                a)            Oddvar Skjæveland gjenvalgt som leder enstemmig

                                Kristian Falnes gjenvalgt som nestleder enstemmig

b)           Valg av 6 styremedlemmer: Torstein Ådnøy, Egil Torgersen, Tor Anda, Tom Kåre Gjerde, Christian Claussen. Enstemmig valgt.

                                Forslag om å gi årsmøtet gi styret fullmakt til å finne barneleder. Vedtatt

c)            Årsmøtet gir styret fullmakt til å erstatte eventuelle styremedlem som trekker seg. Vedtatt

                d)           Styret får fullmakt til å velge kontrollkomite. Vedtatt.

e)           Styret får fullmakt til representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

f)            Styret får fullmakt til å velge valgkomite. Vedtatt

13.          Hinna Park prisen tildeles en frivillig som har gjort en ekstra innsats for Hinna Fotball utover verv på lagsnivå. Tildeles Siri Bryne Ringstad for innsats i Hinna Miniputturneringskomite, sør cup komite. Arrangementskomite,                                       jubileumskomite. 5000,- tildeles lagkonto til valgfritt lag i Hinna fotball.

Referent,

Hans Arne Haga


Tilbake   Utskriftvennlig versjon   Abbonnér på nyheter