Hinna Fotball på Facebook

Aktiviteter

mai 2020
ma ti on to fr
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 14 15 16 17
18 19 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Hinnahuset 3/6 kl.20-22

03.06.20

Hinnahuset 1700 - 2000

03.06.20

Hinnahuset 9/6 kl. 18

09.06.20

Hinnahuset 5/8 kl.20-22

05.08.20

Hinnahuset 2/9 kl.20-22

02.09.20


Hovedsamarbeidspartnere 

 


  

 

Viktige støttespillere

 

 

Viktig møte i barneseksjonen!!

Viktig møte i barneseksjonen!!

Viktig møte i barneseksjonen onsdag 14.juni klokken 19.00 på Hinnahuset. Alle foreldre i barneseksjonen (5-12 år) er velkommen.

Skrevet av Hans Arne Haga den 13.06.2017

Hinna Fotball er drevet på frivillighet.

Barneavdelingen er intet unntak. Barneavdelingen er derimot den viktigste delen av Hinna Fotball hvor de langsiktige rammen legges og fremtidige ressurser kartlegges.

Det drives godt rundt alle lag og aldersklasser og vi ser engasjementet er stort på lagsnivå. Mens på klubbnivå har vi ikke klart å engasjere like mange ressurser.

For å sikre at vi i administrasjonen når ut til alle lag, og at vi får nødvendig tilbakemelding fra alle, er vi avhengige av at vi har en barneseksjonsleder i styret. Hinna Fotball mangler i dag denne rollen, noe som medfører mye ekstraarbeid på daglig leder og oss andre i admin som har mer enn nok fra før.

For å sikre at vi fordeler arbeidet på flest mulig, og dermed reduserer omfanget av oppgavene per hode, ønsker vi å dele opp rollen i en jente- og en gutte-seksjonsleder, begge innenfor barn. Videre vil det under hver seksjonsleder bli etablert små arbeidsgrupper med ulike oppgaver.

Vi har forsøkt etter beste evne å etablere en struktur med en fornuftig arbeidsfordeling og rolledefinisjon. Denne vil vi presentere på møtet. Vi har stor tro på at det er bedre at mange bidrar litt enn at veldig få bidrar mye og gjerne sliter seg ut.

Dere inviteres alle til et informasjonsmøte hvor vi skal få på plass navn på de ulike oppgavene og funksjonene. Det er ikke et ønske å pålegge de av dere foreldre som allerede har oppgaver, men vil gjerne ha hjelp fra dere som ikke allerede har en «liten» oppgave. Her trengs ikke fotball faglig kompetanse. Her trengs ikke god kondis eller spesielle evner. Er du flink til å administrere, er du en strukturert person, du har garantert barn i klubben og vet å omgås barn og voksne. Dette er viktig små oppgaver som er med på å sikre at limet i Hinna Fotball er sterkt og tydelig. Vi vil sikre at det Hinna Fotball er bygget på infiltreres i klubben og sikrer at vi har kvalitet i alle ledd. Dette er til det beste for våre kunder, nemlig alle våre gutter og jenter. 

Litt alvor. Dersom vi ikke får på plass noen personer til å dekke de oppgaven klubben må ha løst, er dessverre alternativet å få inn betalte ressurser som igjen vil påvirke medlemskontingenten (etter hvert utbredt på østlandet). Dette er ikke ønskelig og burde ikke være nødvendig.      

Dette er altså en invitasjon til alle som har barn i barneavdelingen i Hinna Fotball om å stille på et kort infomøte onsdag 14.juni klokken 19.00 - 20.00 på Hinnahuset. Det anmodes om at alle som er engasjert som tillitsvalgte og som dermed kjenner foreldre gruppen rundt laget om å komme med minst to kandidater fra hvert lag som kan bidra for klubben. Oppgaver som må besettes blir gjennomgått og fordelt i møte. Ingen av disse er omfattende, og det vil tilstrebes å finne 2 – 5 personer for hver oppgave (avhengig av type oppgave) slik at en har noen å samarbeide med.

Tenker du allerede nå at du har lyst til å bidra kan du ta kontakt med daglig leder Hans Arne Haga (marked@hinnafk.no)\ 959 44 901 eller FFO leder Nils Petter Aarrestad (ffo@hinnafk.no) \976 16 279 for mer detaljert informasjon om de ulike rollene.

 

Sportslig hilsen

 

Oddvar Skjæveland

Styreleder

Hinna Fotball


Tilbake   Utskriftvennlig versjon   Abbonnér på nyheter