Hinna Fotball på Facebook

Aktiviteter

mai 2020
ma ti on to fr
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 14 15 16 17
18 19 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Hinnahuset 3/6 kl.20-22

03.06.20

Hinnahuset 1700 - 2000

03.06.20

Hinnahuset 9/6 kl. 18

09.06.20

Hinnahuset 5/8 kl.20-22

05.08.20

Hinnahuset 2/9 kl.20-22

02.09.20


Hovedsamarbeidspartnere 

 


  

 

Viktige støttespillere

 

 

Årsmøte i Hinna Fotball 19.februar

Årsmøte i Hinna Fotball 19.februar

Styret kaller herved inn til årsmøte for Hinna Fotball Tirsdag 19.februar klokken 19.00 på Hinnahuset. Vedlagt er saksliste og årsmelding. Tegninger av nytt klubbhus presenteres samtidig!!

Skrevet av Admin Admin den 12.02.2019

Vi håper på stort engasjement på årsmøtet, alle stemmeberettigede må registreres før årsmøtet starter, og vi ber derfor om at man møter i god tid! Vi vil presentere tegninger av nytt klubbhus!


Åpning
1. Godkjenne de stemmeberettigete
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Orientering om planene for nytt klubbhus
9. Vedta idrettslagets budsjett.

10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.
12. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder (velges enkeltvis)
b) 6 styremedlemmer (velges samlet) og 1 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) Kontrollkomité med minst to medlemmer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
13. Utdeling av Hinna Park prisen

Årsmelding med styrets beretning og regnskap

Valgkomiteens innstilling

 

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5 . Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9

 

På vegne av styret,

Hans Arne Haga

Daglig Leder


Tilbake   Utskriftvennlig versjon   Abbonnér på nyheter