Hinna Fotball på Facebook

Aktiviteter

september 2020
ma ti on to fr
1 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Hinnahuset 7/10 kl.20-22

07.10.20

Hinnahuset 4/11 kl.20-22

04.11.20

Hinnahuset 2/12 kl.20-22

02.12.20


Hovedsamarbeidspartnere 

 


  

 

Viktige støttespillere

 

 

Årsmøte tirsdag 3.mars 19.00

Årsmøte tirsdag 3.mars 19.00

Saksliste og valgkomiteens innstilling vedlagt.

Skrevet av Admin Admin den 25.02.2020

Saksliste Årsmøte Hinna Fotball 3. mars 2020

 

Åpning

1. Godkjenne de stemmeberettigete

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle innkomne forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Orientering om planene for nytt klubbhus

9. Vedta idrettslagets budsjett.

10. Vedta NIF’s oppdaterte lover

11. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

12. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

13. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder (velges enkeltvis)

b) 6 styremedlemmer (velges samlet) og 1 varamedlem

c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d) Kontrollkomité med minst to medlemmer

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har

    representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

 

Årsmelding med styrets beretning, regnskap og revisjonsrapport 

Valgkomiteens innstilling 

Styrets saker til årsmøte

For å ha stemmerett må man fylle 15 år i 2020, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5 . Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9

 


Tilbake   Utskriftvennlig versjon   Abbonnér på nyheter