Hinna Fotball på Facebook

Aktiviteter

april 2021
ma ti on to fr
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Hovedsamarbeidspartnere 

 


 

 

  

 

Viktige støttespillere

 

 

Det nye klubbhuset

Skrevet av Admin Admin den 10.06.2020

Hinna Fotball leier ut klubblokalene til selskapsaktiviteter for voksne.

Lokalene kan leies ut i to størrelser, med og uten skillevegg i lokalet

Hele Jåtun-salen: Maks 120 personer (fredag – søndag).  corona (50)

Jåtun-salen hoveddel:  Maks 50 personer (fredag - søndag) (corona = 30)

Jåtun-salen tilleggsdel (uten tilgang til kjøkken):  Maks 50 personer (alle dager)  (corona = 20)

 

Klubbhuset har velutstyrt storkjøkken med kjølelager og dekketøy til 120 personer. Tileggssalen har projektor og lydanlegg

 

Priser for leie: 

Ikke medlem

medlem

Hele Jåtun-salen halv helg fredag 16:30 – lørdag 11:00

6000

4000

Hele Jåtun-salen halv helg lørdag 16:00 – søndag 11:00

8000

5000

Hele Jåtun-salen hel helg fredag 16:30 – søndag 11:00

10000

8000

Hele Jåtun-salen søndag 12:00 – 21:00

5000

3000

 

 

 

Jåtun-salen (kun hoveddel) mandag – torsdag 16:30 – 23:00

2000

1000

Jåtun-salen (kun hoveddel) halv helg fredag 16:30 – lørdag 11:00

5000

3000

Jåtun-salen (kun hoveddel) halv helg lørdag 16:00 – søndag 11:00

6000

4000

Jåtun-salen (kun hoveddel) hel helg fredag 16:00 – søndag 11:00

8000

6000

Jåtunsalen (kun hoveddel) søndag 12:00 – 23:00

4000

2000

     

Jåtunsalen tillegggsdel  alle dager 16.00 - 21.00 

(Uten kjøkken, med AV-utstyr)

1000 500

Stort møterom (20 personer) alle dager 16.00 - 21.00

1000 500

 

HER ER UTLEIEKALENDER. TRYKK INN PÅ DATO FOR Å SJEKKE TIDSPUNKT.

NB! Er det opptatt med grønn skrift i helgene, er det A-lagskamper, og fullt mulig å leie lokalet.

 

REGLEMENT FOR LEIE AV LOKALER I HINNA FOTBALL KLUBBHUS

1. Leietaker er ansvarlig for ro og orden i henhold til politivedtekter for Stavanger Kommune. Vinduer og dører må holdes lukket samt unngå støy utenfor i forbindelse med røykepauser og avslutning av arrangementet. Arrangementer skal være avsluttet senest kl. 02.00

2. Utleier og leietaker skal skrive leieavtale på eget skjema. Betalingen gjøres med Vipps - søk opp Hinna Fotball \ 103848, velg "leie" i menyen og tast inn avtalt beløp. Faktura kan sendes på forespørsel, 49,- i fakturagebyr tilkommer.

3. Utvask (vask av gulv og toalett) er inkludert i prisen, men leietaker forplikter seg til følgende:

Ved leie fredag eller lørdag, skal leietaker klargjøre lokalene for utvask i henhold til punkter under, senest kl. 11.00 påfølgende dag.  Ved leie søndag – torsdag skal leietaker klargjøre lokalene for utvask i henhold til punkter under, senest 23:00.

Dersom ovenstående punkter ikke blir overholdt, holdes leietaker økonomisk ansvarlig for de merkostnader utleier påføres.

Ved leie av lokaler i kontortid, og på kveldstid i mandag til torsdag, må leietaker påregne aktivitet i andre deler av huset.

4. Når lokalene forlates må leietaker forsikre seg om at alle vinduer og dører er forsvarlig låst.

5. Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader på lokaler og utstyr som voldes i tidsrommet leietaker benytter lokalene. Leietaker skal straks melde eventuell skade til utleier.

6. Leietaker skal være minst 30 år, og har ansvar for henting og disponering av nøkkelbrikke etter avtale med utleier. Ved tap av utlevert nøkkel stilles leietaker økonomisk ansvarlig for eventuelt bytte av lås i anlegg eller deler av dette. 

7. All bruk av rusmidler er forbudt med følgende unntak: Ved sluttede private selskaper (for eksempel bryllup, bursdagsselskap) kan det nytes alkohol, forutsatt at deltakerne selv har med seg drikkevarer. I slike tilfeller er det ikke tillatt å selge alkohol.  Private, samt lag eller organisasjoner som ønsker å servere eller selge alkohol, må søke om, og få innvilget, ambulerende skjenkebevilling. Slik søknad sendes til Stavanger kommune på eget skjema som fås ved henvendelse til kommunen.  Det er ikke tillatt for personer under 18 år å drikke alkohol på huset.

8. Dersom leietaker skal benytte Klubbens audiovisuelle utstyr, skal dette avtales på forhånd. Det er egen rubrikk for dette i leieavtalen. Leietaker er ansvarlig for utstyret, og for at det brukes slik det er ment å brukes. Ved feil / uansvarlig bruk, stilles leietaker økonomisk ansvarlig for utstyr som blir ødelagt.

9. Utleier er uten ansvar for eiendeler som leietakerne mister.

10. Røyking er ikke tillatt inne.

11. Leietaker plikter å gjøre seg kjent med husets rømningsveier, og til enhver tid vite hvor mange som er tilstede. Maksimum tillatt antall personer er 120

12. Overlevering av nøkler før helgeleie skjer torsdag mellom 12 - 17, etter avtale med utleier. Gjennomgang av lokalet gjøres også da.

13. Medlemmer i Hinna Fotball kan leie klubbhuset til reduserte priser til egne, private arrangementer. Medlemspris gjelder ikke ved leie der medlemmer er «mellommann».

14. Overnatting er ikke tillatt.

*Dager med påfølgende rød dag, kan det forekomme ekstra kostnader. Ta kontakt for informasjon. 

 


Tilbake   Utskriftvennlig versjon   Abbonnér på nyheter